18เมษายน 2562 ประติมากรรมบนผนัง

ที่มา: https://www.thairath.co.th/content/1546128

ภาพแสดงผลงานประติมากรรมที่แกะสลักเป็นรูปนูนต่ำไว้บนผนังเป็นภาพของชาวอียิปต์โบราณ ภาพดังกล่าวอยู่บนผนังกำแพงวิหารแห่งฟาโรห์เซติ ที่ 1 (Temple of Seti I) ซึ่งวิหารแห่งนี้ตั้งอยู่ในนครอไบดอส (Abydos) ที่ปัจจุบันคือแหล่งขุดค้นทางโบราณคดีที่สำคัญของเมืองโซฮัก แห่งอียิปต์.